Szalunki ścienne

Szalowanie w tradycyjnym rozumieniu tego słowa to deskowanie, jako rodzaj formy, która służy do nadawania kształtu mieszance betonowej. Szalunek jest tymczasową konstrukcją, która wykonana z różnych asortymentów drewna lub płyt takich jak sklejki wodoodporne, wióry drewniane lub metalowe, ma posłużyć za sposób nadania formy wylewanemu materiałowi budowlanemu, jakim najczęściej jest beton i jego odmiany.

Proces szalowania jest w swym zamyśle zabiegiem prostym, bowiem polega na otoczeniu miejsca pod beton ramami tworzącymi specjalną przestrzeń zamkniętą. Jest ona wykonywana po dokonaniu w wybranym miejscu specjalnych zbrojeń stalowych. Deskowanie może być na przykład łukowe lub ramowe, jednostronne lub wielostronne zamknięte, zarówno do ścian, jak i słupów stropów.

Metoda szalowania znana jest sztuce architektonicznej od dawna. Sama myśl techniczna sięga swymi korzeniami do starożytności, kiedy to nabrała na znaczeniu przy budowie umocnień militarnych, jak również obiektów cywilnych.