Separator tłuszczu

Separatory tłuszczu organicznego oznaczane skrótem EST mają za zadanie podczyszczanie ścieków, które pochodzą z zarówno z przemysłu spożywczego, jak i gastronomii. Odnajdują zastosowanie zwykle przy zakładach takich jak restauracje, stołówki, masarnie, mleczarnie i innych obiekty obciążające ścieki tłuszczami. Separatory zbudowane są z betonowego korpusu, który zwykle nie wymaga obciążeń dodatkowych, nie wymaga też fundamentu. Zazwyczaj wystarcza wykop z podbudową betonową albo warstwą żwiru.

W separatorach tłuszczu proces flotacji sprawia, że oleje organiczne są oddzielane grawitacyjnie. Ze względu na gęstość mniejszą od gęstości wody, cząstki tłuszczu gromadzą się na jej powierzchni. Odpowiedni przepływ ścieków warunkowany jest przez specjalnie ukształtowane deflektory, umieszczone wewnątrz korpusu separatora (na wlocie i wylocie). W ten sposób uniemożliwione zostaje wydostanie się z separatora oddzielonych substancji tłuszczowych. Natomiast na dno zbiornika opadają zanieczyszczenia o większej gęstości, które dostają się wraz ze ściekami.