Żuraw warsztatowy

Jesteśmy w fabryce śrub. Praca idzie pełna parą. Na starych maszynach ręcznych i nowoczesnych automatycznych typu CNC, poustawianych w wielu miejscach hali, operują pracownicy. Miejsca jest dość mało, zdecydowanie zbyt mało by transport większych partii materiałów odbywał się przy pomocy wózka widłowego. Natomiast okazuje się, że rozwiązano ten problem całkiem profesjonalnie, bowiem widać pod sufitem hali niezwykle szeroki jak na ten sprzęt żuraw warsztatowy, wynalazek zdawało by się stary jak świat.
– Występuje u nas często konieczność zastosowania takiego żurawia – wyjaśnia pracownik. – To mobilne urządzenie wykorzystujemy do przemieszczania palet z gotowymi produktami.
Proces technologiczny w odwiedzonej przez nas fabryce trwa bez przerwy. Palety zapełniają się gotowymi śrubami, po czym odbiera je żuraw, przenosząc w okolice wyjścia z hali, gdzie wózek widłowy zabiera towar na pakę ciężarówki.
– Udźwig żurawia jest spory, także nie ma problemu – informuje nas brygadzista. – Bez żurawia praca tutaj nie miała by sensu, b nie ma jak inaczej przenosić towaru.