Zakuwanie węży hydraulicznych

Układy hydrauliki siłowej do przenoszenia mocy oraz sterowania to często węże hydrauliczne wykonane z gumy. Olej hydrauliczny jest standardowym medium, do przesyłania którego są przeznaczone właśnie węże hydrauliczne.
Praca węży hydraulicznych odbywa się w temperaturze pracy w przedziale od -40°C do +100°C oraz przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 420 bar. Ze względu na konstrukcje węże te dzielimy na trzy grupy: 1. Węże z oplotami tekstylnymi (jedna lub dwie warstwy), 2. Węże z oplotami z drutu stalowego (jedna, dwie lub trzy warstwy), 3. Węże z oplotami spiralnymi z drutu stalowego (cztery lub sześć warstw). Parametry węży hydraulicznych opatrzone są normami, między innymi międzynarodowymi ISO, europejskimi EN oraz amerykańskimi SEA. Rzecz jasna produkowane są też węże ponadnormatywne, przewyższające normy, na przykład w zakresie większej elastyczności oraz takie węże, których minimalny promień gięcia jest mniejszy od standardowych. Mogą to być też wyższe parametry ciśnieniowe, temperaturowe i większa odporność na ścieranie.