Sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

emergency photo

Rozwój techniki sprawił, że ludzie coraz częściej ulegają różnym wypadkom. Zdarzają się one nie tylko na drogach, ale również na ulicach, w szkołach czy we własnych domach. Miejscem wypadków są również różnego rodzaju zakłady produkcyjne, place budowy czy zakłady świadczące usługi. Jak możemy ustrzec się i sprawić aby praca przy urządzeniu była w pełni bezpieczna. Każdy pracownik, uruchamiający urządzenie powinien dokładnie sprawdzić, czy jego uruchomienie nie grozi wypadkiem. Obsługując piły taśmowe należy pamiętać, aby na stanowisku pracy przechowywać materiały i odpady w ilościach nie większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na zmianie. Piła taśmowa, będąca w ruchu, nie może być naprawiana, czyszczona, smarowana lub pozostawiona bez obsługi. Jeżeli taśma tnąca została w jakikolwiek sposób uszkodzona nie wolno wznawiać pracy maszyny bez usunięcia usterki. Niedopuszczalne jest także  zdejmowanie jakiejkolwiek osłony i zabezpieczenia i praca bez nich. W trakcie pracy maszyny nie wolno także usuwać różnego rodzaju ścinków, bez względu na to, jakie one są. Możliwe jest to tylko przy wyłączonym urządzeniu. Stosując się do powyższych zasad spowodujemy, że praca przy obsłudze tych urządzeń będzie w pełni bezpieczna. W końcu chodzi o nasze życie i nasze zdrowie. Ono jest najważniejsze.