Warunki eksploatacji pił taśmowych

use photo

Aby dane urządzenie spełniało swoją rolę, do jakiej zostało przeznaczone, nie wystarczy tylko jego prawidłowy dobór. Nie mniej ważna jest codzienna eksploatacja. To od niej zależy nie tylko efekt pracy, jaki chcemy osiągnąć ale także żywotność naszego urządzenia i jego bezawaryjność. Szczególnego doboru, jeśli chodzi o parametry, wymaga piła taśmowa. Maksymalna prędkość cięcia piłą taśmową jest określana przez producenta maszyny. Obowiązuje jednak generalna zasada, że im twardszy jest materiał tym niższa powinna być prędkość cięcia. Piły taśmowe mają również określone zasady eksploatacji. Ogólne natomiast zasady eksploatacji sprowadzają się do kilku podstawowych zasad. Przed rozpoczęciem cięcia należy dokładnie sprawdzić stan naostrzenia piły taśmowej, czy występują pęknięcia i miejsca przegrzane oraz sposób zamocowania piły w maszynie. Szczególnie piła taśmowa do metalu musi być prawidłowo naprężona. Zbyt duże naprężenie może spowodować rozerwanie taśmy tnącej. Koła prowadzące i prowadnice taśmy tnącej należy dokładnie oczyścić z wiórów  i sprawdzić luz pomiędzy prowadnicami, a taśmą.  Cięcie należy rozpocząć dopiero po uzyskaniu właściwej prędkości.  Po zakończeniu cięcia nie wolno skracać okresu hamowania taśmy.  Przy cięciu materiałów o dużych wymiarach należy stosować posuw stały, a materiał powinien być zamocowany w uchwytach.