Proces produkcji pił

saw  photo

Na całym świecie producenci pił wykorzystują do ich produkcji nie tylko stal najwyższej jakości ale także najnowocześniejsze maszyny i rozwiązania technologiczne.  Proces produkcji pił rozpoczyna się odwycięcia uzębienia w pile. W tym zakresie stosuje się różne metody i parametry zarówno w sposobie wycinania jak i geometrii zębów. Ważnym element procesu konstruowania piły jest precyzyjne określenie kąta natarcia i grubości materiału, z którego będzie wykonana.  Szerokość pił taśmowych też nie jest jednolita.  Kolejne, po nacięciu zębów, operacje w trakcie procesu produkcji są uzależnione od ich rodzaju i technologii poszczególnych producentów. Aby powstała piła taśmowa dokonać należy rozwierania piły, polega to na rozchylaniu zębów w segmencie lewo, prawo, prosto w stosunku do korpusu piły. Rozwarcie zębów piły musi być symetryczne, jego wielkość uzależniona jest od przeznaczenia piły. Kolejną operacją jaka może wystąpić przy produkcji pił to hartowanie. Jak pokazuje opisany proces produkcji, piły taśmowe i ich parametry są różnicowane w zależności od ich przeznaczenia. W zależności od rodzaju pił taśmowych także w przypadku, gdy produkowana jest piła taśmowa do metalu,  proces produkcji i kolejność poszczególnych operacji znacznie różni się. Różnice w kolejności wykonywania operacji wynikają najczęściej ze specyfiki maszyn na jakich piły są produkowane.