Bloczki betonowe

Bloczek betonowy jest produktem nowatorskim. Swoje zastosowanie odnajduje w wielu gałęziach budownictwa. Atrakcyjność klocków betonowych polega na tym, że układa się na takiej samej prostej zasadzie jak klocki dla dzieci. Bloczki betonowe dysponują specjalnymi wypustkami, dzięki czemu montaż możliwy jest poprzez banalne układanie jednego bloczku na drugim, co zwalnia z konieczności używania w tym celu spoiwa. Z uwagi na to, brak spoinowania znacznie skracając czas realizacji inwestycji obniża również koszt inwestycji, z korzyścią zarówno dla odbiorców, jak również wykonawców.

Wymienione właściwości klocków betonowych decydują o szeregu zastosowań, nie tylko rzecz jasna w budownictwie. Ściany oporowe, boksy i zasieki, ale są też używane by zabezpieczać skarpy czy podstawy pod ściany, na przykład hal produkcyjnych. Budowanie z klocków ma zatem ściśle określone zalety. Wytrzymałe konstrukcje samonośne powstają dziś w wielu miejscach, z wykorzystaniem właśnie bloczków betonowych. Proste jest zarówno budowanie z nich, jak i ich demontaż.