Zabezpieczenie wykopu

Prace ziemne powinny być prowadzone na terenie odpowiednio ogrodzonym. Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć. Robi się to w ten sposób, aby uniemożliwić pracownikom, oraz osobom postronnym i niezorientowanym, przypadkowe wpadnięcie do wykopu. Każdy wykop o głębokości powyżej 1 m powinien otrzymać bezpieczne wejście (wyjście), przy czym odległość pomiędzy zejściami nie powinna przekraczać 20 m. Niezbędne jest umieszczenie barier ochronnych zaopatrzonych w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, które informuje o niebezpieczeństwie.

Wypowiada się na ten temat paragraf 15 ust. 2 rozporządzenia. Mówi on dokładnie z czego winny się składać bariery ochronne. Powinny bowiem zawierać deski krawężnikowe o wysokości 0,15 m, a także poręcze ochronne umieszczone na wysokości 1,1 m. Natomiast jeśli występuje wolna część pomiędzy deską krawężnikową a poręczą ochronną, powinna zostać wypełniona w sposób taki, by zabezpieczać pracowników przed ewentualnym upadkiem z wysokości do wykopu. Bariera ochronna powinna być umieszczona w odpowiedniej odległości od wykopu, a ściślej na odległość nie mniejszą niż 1 m.