Usuwanie subitu

Subit zawierając wielocykliczne aromatyczne węglowodory w liczbie około 16 ma bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie, łącznie z kilkoma składnikami o charakterze rakotwórczym. Najgroźniejszy z nich jest zawarty w subicie benzo(a)piren. W związku z tym nie wystarczy tylko ubrać okulary i maskę przeciw pyłową. Pracujący musi być zabezpieczony podobnie jak do usuwania eternitu – od stóp do głowy. Warunkiem absolutnie niezbędnym jest maska przeciw gazową na całą twarz. Receptą bywa zastosowanie do usuwania subitu specjalnej tarczy skrawającej. Specjalnie wyprodukowane w tym celu noże o szerokości 1 cm potrafią „ściąć” warstwę pozostawionego lepiszcza nie powodując tarcia generującego temperaturę, w której lepiszcz się nagrzewa, ponieważ wówczas jeszcze trudniej go usunąć. Warto tez zwrócić uwagę na obecność odciągów, które na bieżąco będą usuwać swąd. Oblicza się, że wyspecjalizowana firma potrafi usunąć subit z powierzchni 50m2 w ciągu jednego dnia roboczego. Odradza się w związku z tym wykonywać pracę bez specjalnego sprzętu i przygotowania.