Tabliczki do znaków drogowych

Trudno przecenić rolę tabliczek do znaków drogowych. Mimo że tabliczki do znaków drogowych są dodatkowymi tabliczkami, które są umieszczane bezpośrednio pod tarczami znaków drogowych, to tabliczki te wyrażają jakże istotne uzupełnienie treści znaku. Czynią to poprzez podanie dodatkowych informacji, takich jak wskazanie zakresu obowiązywania określonego zakazu, czy też występowania niebezpieczeństwa itp.

W Polsce w sprawę tabliczek rozwiązują przepisy. Znaki drogowe rozwiązuje rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zakresem ich stosowania jest obszar opisany rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, dotycząc jednocześnie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również warunków ich umieszczania na drogach. W myśl tych przepisów tabliczki do znaków drogowych mają mieć kształt prostokątny, z czarnym obrazem i tłem w kolorze zgodnym z tłem grupy znaków. Doskonałym przykładem jest tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego typu T1.