Sprężyny talerzowe

Obecnie oferowane są sprężyny talerzowe wykonywane ze stali sprężynowej oraz sprężyny talerzowe ze stali nierdzewnej. Dzięki temu sprężyny talerzowe wykorzystywane są w miejscach wymagających wytworzenia dużych sił w małych rozmiarach zabudowy lub do tłumienia ciśnień udarowych. Chodzi bowiem o obciążenia statyczne i dynamiczne.

Sprężyny talerzowe są pierścieniami stożkowymi, posiadającymi wycięty w środku otwór, który wykonany jest z blachy sprężynowej i poddawany obróbce cieplnej. Stal sprężynowa lub stal nierdzewna jako materiały budulcowe sprężyn talerzowych sprawiają, że wykazują bardzo dobre właściwości służące do tłumienia w obciążeniach statycznych i dynamicznych. Przy użyciu sprężyn talerzowych dochodzi do równomiernego rozłożenia pomiędzy górną wewnętrzną i dolną zewnętrzną krawędzią sprężyny. Zwykle grubość pojedynczej sprężyny jest stała.

Sprężyny talerzowe ze względu na swoją budowę mogą stosowane są pojedynczo lub w całym pakiecie. Obciążenia stosuje się zazwyczaj w dolnej krawędzi zewnętrznej i górnej wewnętrznej krawędzi.