Rodzaje ciecia metali

metale photo

Cięcie metali jest operacją technologiczną, od której najczęściej zaczyna się cały proces. To właśnie powoduje, że następuje ciągły rozwój metod cięcia. Coraz częściej stosuje się cięcie łukiem elektrycznym, które polega na wytworzeniu łuku, jarzącego się między elektrodą a ciętym metalem. Stopiony metal oraz żużel wyrzucane są ze strefy obróbki siłą eksplozji łuku oraz przez gaz wprowadzony pod ciśnieniem. Cięcie tlenem polega na wypaleniu szczeliny w materiale za pomocą strumienia tlenu. Miejsce cięcia powinno być podgrzane do temperatury zapłonu płomieniem podgrzewającym. Do przecinania blach stosuje się często wielopalnikowe automaty portalowe. Innym rodzajem jest cięcie plazmowe. Polega ono na wytapianiu szczeliny w przecinanym materiale strumieniem plazmy, czyli gazu składającego się z jonów dodatnich i elektronów. W palniku plazmowym jest umieszczona elektroda wolframowa, która jest katodą. Anodą może być dysza palnika lub cięty materiał.  W praktyce stosuje się również cięcie strumieniem wody lub cięcie laserowe. Najpopularniejszą jednak metodą jest ciecie mechaniczne. Do cięcia blach stosuje się gilotyny rozdzielające materiał po liniach prostych. Do przecinania kształtowników, rur czy prętów metalowych używa się różnego rodzaju pił. Najbardziej rozpowszechnione są piły taśmowe, w tympiły taśmowe do metalu oraz precyzyjne taśmy tnące.