Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Producent przydomowych oczyszczalni wcale nie narzekają na brak popytu, bo gdyby tak było, wówczas branża wodno – ściekowa nie miała by się tak dobrze do dziś. Oferowane są ze znacznymi sukcesami przydomowe oczyszczalnie ścieków, które w warunkach bez dostępu do kanalizacji miejskiej sprawdzają się niemal idealnie. Pośród przydomowych oczyszczalni ścieków są dostępne także, a może i przede wszystkim, oczyszczalnie ekologiczne, oczyszczalnie ścieków w pełni spełniające wymogi takie jak efektywność energetyczna oraz emisja dwutlenku węgla.

Osadnik wstępny jest tym elementem przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, który zatrzymuje jako pierwsze elementy gruboziarniste – na dnie zbiornika. Ponadto zatrzymane zostają tłuszcze, natomiast cały proces jest wspomagany bakteriami beztlenowymi, w ten sposób zatrzymana zostaje frakcja gruba. Następnie ściek podawany jest dalej, gdzie dochodzi do jego napowietrznienia oraz wytworzenia osadu czynnego, który tworzy tam stabilną biomasę oczyszczającą z substancji organicznych i czynników chemicznych. Jest to faza beztlenowa, po której ma miejsce następna – tlenowa, czyli tak zwane doczyszczanie. W końcowym etapie czynna kiedyś, a teraz obumarła biomasa jest usuwana, bowiem dochodzi do recyrkulacji biomasy.