Porotherm

Porotherm jest szczytowym dziś osiągnięciem technologii budowlanej, ponieważ przy jego produkcji wzięto pod uwagę zarówno osiągnięcia modernizmu budowlanego, jak i nowoczesną dziś ekologię. Wykonany z gliny Porotherm jest łatwy w obsłudze budowlanej, jak i użytkowej, bowiem produkt gliniany zapewnia budynkom naturalne i ciepło, i zarazem oddychanie. Warto przy tym wymienić kilka z rodzajów. Porotherm 44 P+ przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia; Porotherm 18,8 P+W przeznaczony do budowy ścian zewnętrznych nośnych z dociepleniem lub wewnętrznych nośnych; Porotherm 44 Si przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia; Porotherm 25 Profi przeznaczony do budowy ścian zewnętrznych nośnych z dociepleniem oraz ścian wewnętrznych nośnych, murowany na zaprawę w piance;
Porotherm 25 Light przeznaczony do budowy ścian zewnętrznych nośnych z dociepleniem oraz ścian wewnętrznych nośnych; Porotherm 25/30 AKU przeznaczony do budowy jednowarstwowych ścian wewnętrznych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Kieszenie pustaka wypełniane tradycyjną zaprawą cementowo – wapienną.