Gazobeton SOLBET

Beton komórkowy SOLBET Optimal 12x24x59 klasa 600

Opis produktu

Najwyższa jakość z tradycyjnym budowaniem to właśnie System budowy Optimal. To  ściany wypełniające zewnętrzne i wewnętrzne.

Szczegółowy opis:

Bloczki z jedno milimetrową tolerancją wymiarową najczęściej murowane są na zaprawie cienkowarstwowej, dzięki czemu skróceniu ulega czas murowania warstwy nośnej ściany warstwowej.

Do budowania ścian działowych stosuje się bloczki o gr. 12 cm, przy czym wypełniania spoin pionowych są wymagane. Wełna mineralna lub styropian są przewidziane na ścianach zewnętrzne z bloczków. Bloczki o szerokości 24 cm można ocieplić. Uzyskuje się dzięki temu lekką konstrukcję ścian.

Bloczki tej najczęściej muruje się na zaprawie cienkowarstwowej, ponieważ wykonane są z jedno milimetrową tolerancją wymiarową. Dzięki temu skraca się czas murowania warstwy nośnej ściany warstwowej. Przy murowaniu z bloczków profilowanych nie wypełnia się spoin pionowych. Mniejsze jest również zużycie zaprawy klejowej w porównaniu do bloczków bez profilowania.

Bloczki Optimal mogą być profilowane na pióra i wpusty. Uchwyty montażowe (wyłączając bloczki o gr. 18 cm) są zawsze w standardzie. Bloczki o gr. 24 cm mają wyprofilowane powierzchnie pionowe, co poprawia efekt przemurowania i zmniejsza zużycie zaprawy. Kształt ten jest chroniony zastrzeżonym wzorem przemysłowym.

Bloczki można wykorzystać również do budowy piwnic (wg. Polskiej Normy PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie oraz wg Eurokodu 6: PN-EN 1996-2 Projektowanie konstrukcji murowych . Część 2 Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonania murów). Warunkiem zastosowania jest w tym wypadku murowanie z wypełnionymi spoinami pionowymi oraz należyte wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian.

Występuje jeszcze w wymiarach.:

  • 24/24/59(600)
  • 18/24/59
  • 12/24/59
  • 8/24/59
  • 6/24/59,