Przyczyny zużycia pił taśmowych

old bandsaw photo

Produkowane na rynku narzędzia i urządzenia są coraz lepszej jakości. Gwarantuje to nie tylko stosowanie surowców do wytwarzania o wysokich parametrach wyjściowych ale także zmiana i wprowadzanie coraz to nowszych technologii produkcji. Niestety, wszystkie urządzenia wykonywane są z materiałów mniej lub bardziej wytrzymałych. Zatem wiadome jest, że wcześniej czy później ulegną one zużyciu. Do takich urządzeń należą również piły taśmowe. Główną przyczyną tego, że piła taśmowa ulega zużyciu, jest zmęczeniowe zerwanie poprzeczne. Pękanie pił taśmowych powstaje na skutek zmęczenia materiałowego. Piła jest ciągle poddawana gięciu na obwodzie koła i prostowaniu na odcinkach między kołami. Ilość cykli prostowania i gięcia decyduje o okresie używalności piły. Rodzaj i twardość tartego materiału  nie mają wpływu na zmęczeniową żywotność piły. Aby piła taśmowa do metalu jak najdłużej sprawnie pracowała, należy stosować kilka podstawowych zasad. Napęd piły należy włączać tuż przed jej wejściem w materiał i wyłączać natychmiast po wyjściu. Piła będąca w ruchu a nie tnąca, podlega procesowi bardzo intensywnego zużycia zmęczeniowego. Dodatkowo wibruje między rolkami, co potęguje ilość cykli zmęczeniowych. Należy stosować posuwy odpowiednie do grubości obrabianego materiału tak, aby piła wykonała jak najmniej obrotów czyli całych cykli zmęczeniowych.