Pale przemieszczeniowe

Niekiedy zdarza się, że grunt i jego cechy jakościowe nie pozwalają na poprowadzenie inwestycji zgodnie z zamysłem architektonicznym. Grunt może być bowiem na przykład zbyt grzązki. I w takim przypadku znakomicie odnajduje się metoda oparta na palach przemieszczeniowych. Metoda wykonania pali przemieszczeniowych polega na nieudarowym sposobie formowania specjalnych kolumn betonowych lub odpowiednich pali żelbetowych w gruncie, natomiast bez wypływania na urobek z wnętrza gruntu. Specjalny wykorzystywany w tym celu świder najpierw rozpycha grunt na boki dogęszczając go na granicy pobocznicy kolumny lub pala, a dzieje się to zarówno podczas pogrążania jak i wycofywania świdra. Samo dogęszczenie gruntu wzdłuż pobocznicy i podstawy pala ma za zadanie poprowadzić do poprawy jego parametrów – zwiększa tym samym nośność pala. W związku z tym metoda ta odznacza się wysoką efektywnością w gruntach tak zwanych słabonośnych, do których należą grunty gliniane, iłowe i pyłowe, w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym.
Metoda pali przemieszczeniowych znajduje zatem zastosowanie w zakresie wzmacniania gruntów. Dzieje się to zarówno pod fundamenty obiektów kubaturowych jak również w budowie mostów i dróg.